Graphic

مجموعه Graphic

در این بخش، طراحی‌ها در مجموعه‌ای از موضوعات گرافیکی دسته‌بندی می‌شوند. مجموعه Graphic به دنبال الگوهای جسورانه‌ طراحی شده‌اند. الگو‌هایی مانند: هندسی، یا پترن‌های خطی در کنار طرح های جذابی مانند نقوش مدرن و یا آبستره.

انتخاب وسیع طرح‌های جذاب این مجموعه به صورت سفارشی برای هتل و یا پروژه های شما، توسط تیم سیزال اجرا می شود.
تمام موکت های مجموعه های بالا به صورت wall to wall ارائه می شوند.

ویژگی های محصول

نشان ها و استاندارد ها

PDF محصولات