موکت هتلی Canvas collage

مجموعه موکت هتلی Canvas collage

در این مجموعه شما با عشق آشکار به ساختارهای نساجی مواجه خواهید شد. که قطعه‌ای از تاریخ هنر صنعتی را نشان می‌دهند، تمام طراحی‌های مجموعه موکت های هتلی canvas collage به شکلی یکپارچه با هم ادغام می‌شوند، تا در فضای هتلی ترکیبی از رنگ‌ها را بر روی الگوی موکت ایجاد کنند. برای اینکه طرح‌ها برای طیف وسیعی از پروژه‌ها مناسب باشد، ما یک مجموعه از موکت های هتلی سیزال را که ترکیبی از پشم و نایلون است ، عرضه می‌کنیم که برای فضاهای عمومی در پروژه‌های هتلی ایده‌آل هستند. شما می توانید طرح‌های متنوع این مجموعه را انتخاب یا در طرح و رنگ آنها تغییرات ایجاد کنید. 

ویژگی های محصول

نشان ها و استاندارد ها

PDF محصولات