Essentials

مجموعه Essentials

در مجموعه Essentials  طرح‌ها از موضوعات پایه‌ای انتخاب و گروه‌بندی می‌شوند. در موکت های مجموعه Essentials، تمرکز قوی بر روی بافت و طرح‌های ساده و بی آلایش هتلی می‌باشد. پترن‌هایی مانند شطرنجی، تارو پودی، بِربری، دایره‌های پیوسته، زیگزاگی و خط‌های ممتد می‌باشند. شما میتوانید طرح‌های متنوع این مجموعه را انتخاب یا در الگو و رنگ آنها تغییرات ایجاد کنید. 

ویژگی های محصول

نشان ها و استاندارد ها

PDF محصولات