رنگ سال ۲۰۲۱

بعد از سپری کردن یکی از سخت ترین سال‌هایی که در عصر حاضر شاهد آن بودیم و تاثیرات فراگیر ویروس کرونا و به دنبال آن ، پریشانی اقتصادی و آشفتگی اجتماعی بالاخره سال ۲۰۲۰ به انتهای خود رسید.  چند روز قبل از فرا رسیدن سال ۲۰۲۱ شرکت پنتون مانند هر سال رنگ سال جدید را […]