الیاف طبیعی سیزال

الیاف سیزال از گیاهی نام آگاو به دست می‌آیند. پوشش‌هایی که از این الیاف ساخته میشوند، علاوه بر انتقال حس خوب ارتباط با طبیعت، دارای ظاهری منحصر بفرد و متفاوت هستند. از این محصول میتوان در پوشش کف، دیوار و تزئینات سقف استفاده کرد.