بعد از سپری کردن یکی از سخت ترین سال‌هایی که در عصر حاضر شاهد آن بودیم و تاثیرات فراگیر ویروس کرونا و به دنبال آن ، پریشانی اقتصادی و آشفتگی اجتماعی بالاخره سال ۲۰۲۰ به انتهای خود رسید.  چند روز قبل از فرا رسیدن سال ۲۰۲۱ شرکت پنتون مانند هر سال رنگ سال جدید را اعلام کرد.

همانطور که میدانید رنگ سال گذشته آبی کلاسیک بود. انتخاب رنگ ها توسط شرکت پنتون برای سال جدیدبر اساس انتطارات از سالی که در پیش داریم انتخاب می‌شوند که رنگ و بویی از امید و بار معنایی ملموسی را با خود به همراه داشته باشند.


رنگ‌های انتخابی شامل رنگ زرد روشن illuminating و خاکستری Ultimate gray هستند. رنگ زرد روشن نمادی از شادابی و گرمی و استعاره‌ای از انرژی خورشیدی است و رنگ خاکستری انتخاب شده نمادی از عناصر محکم و قابل اعتماد که جاودانه و مانا هستند ، می باشد.

انتخاب‌ها از بین دو رنگ مستقل و متمایز صورت گرفته است. که در پیوند با یکدیگر پیامی از استقامت و امید به آینده را با خود به همراه داشته باشند و هرکدام از آنها دیگری را بالا ببرد. انتقال این ایده و نگرش که دنیای اطرافمان تنها درباره یک چیز واحد یا یک شخص به تنهایی نیست بلکه ما با اتحاد و درکنار یکدیگر است که معنا پیدا می‌کنیم.