بررسی تاثیرات صدا در محیط اداری

تاثیرات صدا در محیط اداری

یک محیط کار عالی و  کارآمد می تواند یک محیط کاملا ساکت و آرام باشد. در محل کار و جای که افراد مشغول بکارند،برخی از صداهای آرامش بخش در محل کار عبارت اند از صحبت های آرام بین همکاران به صورتی که صدا در محیط بصورت واضح پخش نشود, موسیقی دلخواه افراد حاضر در اتاق, […]