موکت سیزال بهانه ای برای آفرینش فضا های بهتر

چشم انداز موکت سیزال کمک به خلق فضا های مدرن است. فضاهایی که منجر به راحتی بیشتر و لذت بصری فراتر است؛ نه محیط هایی که به دور از جنبه زیبایی شناسی طراحی می شوند. ما میخواهیم به تصمیم های شجاعانه در انتخاب رنگ و مدل محصولات جامه عمل بپوشانیم. و سعی کنیم شهر را از رنگ های خنثی طیف خاکستری به استفاده از محیط های پر انرژی و منسجم هدایت کنیم. در این بین یک مسئله اصلی وجود دارد. و آن نحوه نگاه و نگرش ما به جهان اطراف است. 

موکت مسکونی
موکت اداری
موکت هتلی

حضور سیزال در هشتمین نمایشگاه ایندکپو با موضوع معماری و طراحی داخلی

ورود

بستن (Esc)

سایدبار Scroll To Top