موکت سیزال انتخابی هوشمندانه !

موکت سیزال انتخابی هوشمندانه !

نگرش موکت سیزال

 موکت سیزال با شرایط متفاوت و منحصر به فردی خدمت میکند. ما همه چیز را بر پایه شرکتی هدف محور بنا کرده ایم که رسالت آن عرضه مجموعه ای از محصولات منحصر به فرد است.
با آگاهی و دل سوزی عمل گرایانه ما سعی در بهتر انجام دادن فرایند ها داریم. با انجام دادن فرایندهایی که در حیطه فعالیت این شرکت تعریف می‌شود در پی آن هستیم که تاثیر گذاری مناسب تری داشته باشیم.

ارزش‌هایی که موکت سیزال بر پایه آن شکل گرفته است و عملکردی که تا به الان داشته ایم نشان از همین دارد، توصیف این مسئله که ما جهان اطراف را چگونه می بینیم این اصلی ترین میزان تاثیر گذاری سیزال بر طراحی فضا‌ هاست. پیشگام بودن در ارائه خدمات موکت که قبل از این کمتر در اطرافمان مشاهده کرده بودیم و تمایل به نوآوری و ارائه تصویری مدرن تر، زیباتر و منسجم تر از فضا، تمام خواسته ماست.

در واقع سیزال خود را بیشتر از یک شرکت ارائه محصول معرفی می‌کند چرا که خدمت و ارائه محصول مرغوب را فراتر از فروش محصول می‌داند. اگر بخواهیم به عقب برگردیم و پایه های اولیه شرکت را با هم مرور کنیم به جمله ای در لوگوی سیزال می‌رسیم که تشریح کاملی از همین رویکرد از آغاز فعالیت تاکنون بوده است.

موکت بهانه ای برای آفرینش فضاهای بهتر

چشم انداز  ما کمک به خلق فضا های مدرن است فضاهایی که منجر به راحتی بیشتر و لذت بصری فراتر است؛ نه محیط هایی که به دور از جنبه زیبایی شناسی طراحی می شوند. ما میخواهیم به تصمیم های شجاعانه در انتخاب رنگ و مدل محصولات جامه عمل بپوشانیم. و سعی کنیم شهر را از رنگ های خنثی طیف خاکستری به استفاده از محیط های پر انرژی و منسجم هدایت کنیم. در این بین یک مسئله اصلی وجود دارد. و آن نحوه نگاه و نگرش ما به جهان اطراف است.

این مسئله که ما محیط اطراف را چگونه توصیف میکنیم اصلی ترین بخش تاثیر سیزال بر محیط هاست. ما در تلاش برای ایجاد همبستگی بین المان های مختلف هستیم. و ارائه محصولات متنوع مجموعه های موکت از قبیل موکت های تایل،  مسکونی،  هتلی و خدمات طراحی اختصاصی است. کوشش موکت سیزال برای کسب بخشی از یک تصویر بزرگتر، ما را بر آن داشت که به تعاون و  همکاری بیاندیشیم. این مهم را به وضوح در بخش های مختلف شرکت سیزال می‌توان مشاهده کرد. همگی اعضای سیزال جزئی از یک هویت هستند و تلاش همه اعضا تامین خواسته مشتریان است.

موکت، ارتباط بین محصول و زیبایی

ما سعی می‌کنیم ارتباط بین محصول و زیبایی باشیم، آن قسمت از زیبایی که در کف فضای شما است؛ و منعکس کننده تمام اجزای حاضر در آن است. بدیهی است که خط مشی موکت سیزال اهدافی بر مبنای ایده آل گرایی است. در مورد بخش هایی که در حیطه فعالیت این شرکت قرار دارد، همواره در تلاش برای دستیابی به این مهم هستیم؛ و امیدواریم در این راه بتوانیم ثابت قدم بمانیم.