خدمات

خدمات شرکت سیزال از مرحله بازدید محیط آغاز و تا انتخاب مدل، تعیین ابعاد، طراحی، نصب و خدمات پس از فروش توسط کارشناسان موبوطه ادامه پیدا میکند. ما بر این باور هستیم که محصول ممتاز، نیازمند اجرا و نگهداری حرفه ای است تا به بهترین نحو پاسخگوی نیاز شما باشد. بر همین اساس تیمی از کارشناسان فنی را در سیزال گردهم آورده ایم و ماحصل کار روزانه خود را خلق یک اثر هنری میدانیم. ما نه تنها در مراحل نصب، بلکه در نگهداری، شستشو و لکه بری موکت نیزآماده ارائه خدمات در کنارتان هستیم.

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top