تولید بافت پرز دار موکت به چه شکلی انجام می‌گیرد؟

تولید بافت پرز دار موکت معمولاً به چهار روش ذیل انجام می شود. که هر کدام جداگانه توضیح داده شده اند:

انواع تولید موکت پرز دار

Tufted

تولید بافت پرز دار موکت با پیشرفت در تکنولوژی به روز، 95% از کل تولید موکت در دنیا را شامل می شود. در این روش تولید چیزی حدود 1 ساعت زمان می برد تا یک رول موکت تولید شود. این زمان در تولید موکت با بافت تار و پودی چیزی حدود 8 ساعت است. 

برای تولید موکت با بافت پرز دار صدها سوزن از الیاف تابیده شده و الیاف را به درون پشتیبان اصلی در دو شکل بافت حلقه ای و برش داده شده فرو می برند. یک پوشش چسب سنگین برای نگه داشتن موکت بافته شده و حفظ شکل بافت بکار می رود. پشتیبان دوم غالبا برای حفظ استحکام و پایداری در تولید موکت بر سطح پشت آن چسبانده می شود.

Loop Pile

تولید بافت پرز دار موکت در این روش زمانی اتفاق می افتد که تمامی بافت های حلقه ای در موکت ارتفاع یکسان داشته باشند. این محصول، بسیار با دوام و انعطاف پذیر با ظاهری طبیعی خواهد بود. حتی زمانیکه از الیاف مصنوعی تولید شده باشد. البته موکت ها غالباً از الیاف مصنوعی تولید می شوند. 

بافت های حلقه ای فشرده در مخفی کردن آثار ناشی از کوبیدگی و یا جای چرخ صندلی بسیار مناسب هستند. بنابراین موکت های بافته شده به این سبک ترکیب خوبی از کارآمدی و زیبایی را در خود دارند.

تولید موکت پرز دار به روش Loop pile

Cut Pile

در این روش از تولید موکت، الیاف در هم تابیده شده پس از بافته شدن توسط دستگاه با ارتفاع یکسان قیچی می شوند. 

این الیاف به محکمی در هم تابیده شده اند و غالباً در عملیات حرارتی قرار می گیرند تا حالت الیاف تابیده شده حفظ شود، تمام موکت های از این قبیل دارای یک سطح پرزدار با ارتفاع الیاف 5 تا 10 میلی متر هستند.

تولید موکت پرز دار به روش Cut pile

Woven

الیاف و پشتیبان در دستگاه های بافندگی به صورت همزمان در هم تابیده می شوند. در نتیجه برای پوشش بافت ها از یک پشتیبان دوم استفاده می شود. که این پشتیبان به منظور استحکام بیشتر بافت بکار رفته مورد استفاده قرار می گیرد.

تفاوت میان موکت های بافته شده به روش Tufted با موکت های Woven در پشتیبان آنهاست به این صورت که در بافت موکت های Woven پشتیبان به صورت تار و پود به همراه الیاف بافته می شود که در موکت های Tufted به این شکل نیست.

تولید موکت پرز دار به روش Woven

Needle Punched Nonwoven

پروسه تولید موکت به روش Needle Punch با استفاده از فرو بردن سوزن های مخصوص در نمد ( بافته نشده) به صورت یکپارچه و مرتب انجام می شود. 

موکت هایی مانند Crafter، Lombok  و HongKong با این روش تولید شده اند. Nonwoven ها به صورت چند لایه روی هم قرار گرفته و وارد ماشین تولید موکت می شوند. در این پروسه سوزن های مخصوص این نوع تولید از شیارهایی که در فواصل مشخص از هم قرار گرفته اند با شدت مشخص شده توسط دستگاه به صورت مرتب از میان چند لایه نمد عبور می کنند.

تولید موکت پرز دار به روش needle-punching